DISEMINARE

2021

A. Ateliere de lucru

Atelierul nr. 1: Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277) a avut loc pe 28 mai 2021, în cadrul Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării", Ediția a X-a, online, organizat de Departamentul de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide", Colectivul de limbaj natural, Institutul de Informatică Teoretică, Echipele proiectelor TAFOC și eRomLex (Iași, 27–28 mai 2021). Au fost susținute următoarele comunicări, conform programului https://philippide.ro/pages/simpozioane/2021/Program%20Colocviu%20Lexicografie%202021_27-28_mai.pdf:

1. Cristina Florescu, Terminologia astronomică: disocieri lexicologice;

2. Elena Isabelle Tamba, Unele considerații legate de denumirile de constelații în Dicționarul limbii române;

3. Alina-Mihaela Bursuc, Observații asupra relației ASTRU – STEA pe baza Dicționarului limbii române;

4. Gabriela Ana Azanfirei, Harta bolții cerești în astronomia românească;

5. Cristina Cărăbuș, Observații privitoare la denumirile pentru măsurarea timpului în Dicționarul limbii române;

6. Daniela Butnaru, Prezența Soarelui în onomastica românească.

Atelierul nr. 2: Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277) s-a desfășurat pe 23 septembrie 2021, în cadrul Simpozionului internațional „Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române", Ediția a XX-a, online, organizat de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide", Asociația Culturală „A. Philippide" (Iași, 22–24 septembrie 2021). Membrii echipei au susținut următoarele comunicări, conform programului https://philippide.ro/pages/simpozioane/2021/Program_2021_final.pdf:

1. Elena-Isabelle Tamba, Cristina Cărăbuş, Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații. Prezentarea proiectului (2);

2. Cătălin Galeș, Orbitele corpurilor cerești;

3. Cristina Florescu, Denumirile lunilor anului: stratificări etimologice;

4. Daniela Butnaru, Aspecte ale identificării și disocierii conceptelor legate de timp în limba română. Momente ale zilei și nopții;

5. Alina-Mihaela Bursuc, Denumiri ale noțiunilor „lumină" și „întuneric". Observații asupra relației de antonimie;

6. Elena-Isabelle Tamba, Constelațiile în Dicționarul tezaur al limbii române. Observații.

B. Alte comunicări susținute

1. Cristina Florescu, Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații, în cadrul Conferinței Cercetării Științifice din Academia Română (CCSAR – 2021), 23 noiembrie 2021 https://acad.ro/com2021/doc/docCCSAR/CCSAR-Program-Ziua2-Panel3-vf.pdf.

2. Alina Bursuc, Denumirile punctelor cardinale. Observații asupra zonei de intersecție cu denumirile vânturilor (proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu", Ediția a V-a, online, organizată de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu" și Societatea Română de Dialectologie, Cluj-Napoca, 9–10 septembrie 2021 http://inst-puscariu.ro/program%20ZSP%202021.pdf.

C. Studii, articole

1. Alina-Mihaela Bursuc, Denumirile punctelor cardinale. Observații asupra zonei de intersecție cu denumirile vânturilor, în „Caietele Sextil Pușcariu", vol. V. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu". Ediția a V-a, Cluj-Napoca, 9–10 septembrie 2021, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică și Istorie literară „Sextil Pușcariu", Cluj-Napoca, Editura Scriptor, Editura Argonat, ISSN 2393-526X, 2021, p. 62–71 http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPV/pagini/0005%20-%20Bursuc.pdf.

D. Publicații digitale

Sit web proiect: https://tafoc.solirom.ro.

Corpus citate: https://solirom-tafoc.gitlab.io/citation-data.

2022

A. Ateliere de lucru

Atelierul nr. 3: Lingvistică și astronomie. Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), pe 27 mai 2022, desfășurat în cadrul Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării", Ediția a XI-a, online, organizat de Departamentul de lexicologie și lexicografie de la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide", Colectivul de prelucrarea limbajului natural, Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română – Filiala Iași, 26–27 mai 2022. Au fost susținute următoarele comunicări, conform programului https://philippide.ro/pages/simpozioane/2022/RO_Program%20Colocviu%202022.pdf:

1. Cristina Florescu, Lexemul LUNĂ. Disocieri terminologice;

2. Alina-Mihaela Bursuc, Denumiri mai puțin cunoscute ale unor corpuri cerești;

3. Laura Manea, Câteva aspecte legate de redactarea articolului ECLIPSĂ;

4. Maria Tomulesei, Lexemul VECHI în sintagme astronomice întâlnite în Dicționarul limbii române (DLR);

5. Florin-Teodor Olariu, Terminologia astronomică românească – aspecte dialectale;

6. Claudius-Marian Teodorescu, Elena Isabelle Tamba, Interfața de redactare în format digital a DAFOC.

Atelierul nr. 4: Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277) a avut loc pe 21 septembrie 2022, în cadrul Simpozionului internațional „Interferențe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc". Ediția a XXI-a, online, organizat de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide", Academia Română – Filiala Iași, Asociația Culturală „A. Philippide", Iași, 21–23 septembrie 2022. Membrii echipei TAFOC au prezentat următoarele comunicări, conform programului https://philippide.ro/pages/simpozioane/2022/PROGRAM%202022%20IASI.pdf:

1. Cristina Florescu, Proiectul TAFOC. Anul 2. Context romanic;

2. Daniela Butnaru, Lexeme care desemnează primele ore ale dimineții: relații de sinonimie;

3. Elena Isabelle Tamba, Elemente de analiză contrastivă a denumirilor de constelații în română și franceză;

4. Claudius Teodorescu, Baza de texte a Dicționarului limbii române, un instrument util pentru redactarea dicționarului DAFOC.

B. Alte comunicări susținute

Comunicări la conferinţe organizate în străinătate

1. Cristina Florescu, Les noms des mois en roumain. Étymologie. Corrélations romanes, la XXX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organizat de Société de Linguistique Romane şi Universidad de La Laguna, Tenerife, Spania, 4–9 iulie 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

2. Elena Tamba, La terminologie astronomique en roumain et en français – analyse des noms des constellations, la XXX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organizat de Société de Linguistique Romane şi Universidad de La Laguna, Tenerife, Spania, 4–9 iulie 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

3. Daniela Butnaru, Termenii româneşti care desemnează momentele din prima parte a zilei, la XXX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organizat de Société de Linguistique Romane şi Universidad de La Laguna, Tenerife, Spania, 4–9 iulie 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

4. Gabriela Haja, Elena Tamba, Claudius Teodorescu, L’étape actuelle dans la numérisation de la recherche linguistique / lexicographique de l’Académie Roumaine, la XXX Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organizat de Société de Linguistique Romane şi Universidad de La Laguna, Tenerife, Spania, 4–9 iulie 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

Comunicări la alte conferinţe organizate în România

1. Cristina Florescu, Terminologia astronomică: aspecte diacronice, la workshopul Terminologie – între diacronie şi sincronie. Aspecte teoretice, metodologice şi aplicative, desfășurat în cadrul celui de-Al 22-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Lingvistică sincronică, diacronică și tipologică, (Bucureşti, 18–19 noiembrie 2022), organizat de Facultatea de Litere de la Universitatea din București https://unibuc.ro/al-xxii-lea-colocviu-international-lingvistica-sincronica-diacronica-si-tipologica-organizat-la-facultatea-de-litere-a-ub/.

2. Elena Isabelle Tamba, Denumirile oficiale ale constelațiilor în română și franceză, la workshopul Terminologie – între diacronie și sincronie. Aspecte teoretice, metodologice și aplicative, desfășurat în cadrul celui de-Al 22-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică: Lingvistică sincronică, diacronică și tipologică, (Bucureşti, 18–19 noiembrie 2022), organizat de Facultatea de Litere de la Universitatea din București https://unibuc.ro/al-xxii-lea-colocviu-international-lingvistica-sincronica-diacronica-si-tipologica-organizat-la-facultatea-de-litere-a-ub/.

C. Studii și articole

1. Alina-Mihaela Bursuc, Observaţii asupra relaţiei astru – stea pe baza Dicţionarului limbii române, în Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordonatori de volum), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide", Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1471-9, 2022, p. 183–195 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

2. Alina-Mihaela Bursuc, Denumiri mai puţin cunoscute ale unor corpuri cereşti, în Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordonatori de volum), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, p. 131–140 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf.

3. Cristina-Mariana Cărăbuş, Observaţii privitoare la denumirile pentru măsurarea timpului în Dicţionarul limbii române, în Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordonatori de volum), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide", Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1471-9, 2022, p. 197–209 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

4. Cristina Florescu, Derularea proiectului: Terminologia astronomică românească. Ştiinţific vs Popular. Etapa I, în Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordonatori de volum), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide", Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1471-9, 2022, p. 163–171 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

5. Laura Manea, Câteva aspecte legate de redactarea articolului ECLIPSĂ, în Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordonatori de volum), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, p. 141–160 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf.

6. Elena Isabelle Tamba, Considerații legate de denumirile de constelații în Dicționarul limbii române, în Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordonatori de volum), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A. Philippide", Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022, ISBN 978-606-37-1471-9, p. 173–182 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

7. Elena Isabelle Tamba, Constelațiile în Dicționarul tezaur al limbii române. Observații, în Ofelia Ichim (coordonator), Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Maricica Munteanu, Veronica Olariu, Ana-Maria Prisacaru, Ioana Repciuc (editori), Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2022, p. 203–216 https://ifri-international-symposium.gitlab.io/data/2021/volume/Tamba.pdf.

8. Claudius-Marian Teodorescu, Elena Isabelle Tamba, Interfața de redactare în format digital a DAFOC, în Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordonatori de volum), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, 2022, p. 161–173 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf, https://solirom.ro/publications/COLEXI_2022.pdf.

9. Maria-Marilena Tomulesei, Lexemul VECHI în sintagme astronomice întâlnite în Dicţionarul limbii române (DLR), în Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordonatori de volum), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editori), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, 2022, p. 175–181 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf.

D. Rezumate publicate în Book of abstracts ale conferinţelor

1. Daniela Butnaru, Termenii româneşti care desemnează momentele din prima parte a zilei, în XXX Congreso Internacional de Linguistica y Filología Románicas 4 al 9 de julio 2022. Romanistica y Atlandicidad. Universidad de La Laguna. Libro de resúmenes, p. 220–221 https://ticmeet.com/assets/archivos/6ebaa9d0-5b21-477f-a5ee-31e8291a2c9d/Libro_completo_28-06-22.pdf.

2. Cristina Florescu, Les noms des mois en roumain. Étymologie. Corrélations romanes, în XXX Congreso Internacional de Linguistica y Filología Románicas 4 al 9 de julio 2022. Romanistica y Atlandicidad. Universidad de La Laguna. Libro de resúmenes, p. 180–181 https://ticmeet.com/assets/archivos/6ebaa9d0-5b21-477f-a5ee-31e8291a2c9d/Libro_completo_28-06-22.pdf.

3. Elena Tamba, La terminologie astronomique en roumain et en français – analyse des noms des constellations, în XXX Congreso Internacional de Linguistica y Filología Románicas 4 al 9 de julio 2022. Romanistica y Atlandicidad. Universidad de La Laguna. Libro de resúmenes, p. 211–212 https://ticmeet.com/assets/archivos/6ebaa9d0-5b21-477f-a5ee-31e8291a2c9d/Libro_completo_28-06-22.pdf.

E. Publicații digitale

Sit web proiect: https://tafoc.solirom.ro.

Corpus citate: https://solirom-tafoc.gitlab.io/citation-data.

2023

A. Ateliere de lucru

Atelierul nr. 5: Lingvistică și astronomie. Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), 26 mai 2023, desfășurat în cadrul Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării", Ediția a XII-a, organizat de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide" al Academiei Române – Filiala Iași și Asociația Culturală „A. Philippide", în perioada 25–26 mai 2023. Au fost susținute următoarele comunicări, conform programului https://philippide.ro/pages/simpozioane/2023/PROGRAM_COLOCVIUL%20DE%20LEXICOGRAFIE_2023.pdf:

1. Cristina Florescu, Termenii astronomici între științific, uzual și dialectal;

2. Franck Floricic, Remarques à propos de la carte 360 si leva il sole de l’AIS (Atlante Italo-Svizzero);

3. José Enrique Gargallo Gil, Estrelas a brilhar, marinheiro ao mar. Dictons avec des étoiles dans l’espace roman;

4. Alina-Mihaela Bursuc, Despre componenta onomastică a terminologiei astronomice românești a obiectelor cosmice;

5. Elena Isabelle Tamba, Observații privind denumirile de constelații în DAFOC (literele A–C);

6. Laura Manea, Fenomenele astronomice. Gravitația – studiu de caz.

B. Alte comunicări susținute

1. Alina-Mihaela Bursuc, O particularitate a terminologiei astronomice a obiectelor cosmice, la Simpozionul internațional „Limbă, cultură și identitate românească". Ediția a XXII-a, organizat de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide" al Academiei Române – Filiala Iași, Asociația Culturală „A. Philippide" și Muzeul Municipal „Regina Maria" din Iași, în perioada 20–22 septembrie 2023 https://philippide.ro/pages/simpozioane/2023/PROGRAM%20Simpozion%202023%20IASI.pdf.

2. Alina-Mihaela Bursuc, Terminologia românească a categoriilor de obiecte cosmice, (comunicare acceptată) la al 23-lea Colocviu internaţional al Departamentului de Lingvistică Abordări ale limbii: structuri, uzuri, interfețe, organizat de Facultatea de Litere, Universitatea din București, 8–9 decembrie 2023.

3. Elena Isabelle Tamba, Onomastica în limbajul astronomic românesc. Numele de constelații, la Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu", ediția a VI-a, Cluj-Napoca, 14–15 septembrie 2023 http://inst-puscariu.ro/Zilele%20Puscariu-sep2023-Program.pdf.

4. Elena Isabelle Tamba, Cantemir și dezvoltarea limbajului astronomic românesc, la „Dimitrie Cantemir, cel dintâi mare lingvist, istoric şi prozator român". Simpozion organizat la 300 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir (1673-1723) de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti", în cadrul Colocviului aniversar „Literele bucureştene – 160 de ani de existenţă", Bucureşti, 3–4 noiembrie 2023 https://lingv.ro/wp-content/uploads/2023/10/program-Simpozion-Cantemir-final.pdf.

5. Daniela Butnaru, Identificarea lingvistică a momentelor zilei din perspectiva unor activități specific rurale, la Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală 2023, ediția a IV-a, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh. Zane al Academiei Română, Filiala Iași, 16 noiembrie 2023 https://simpozion.rdrp.org/editia-2023/.

6. Cristina Florescu, Prejudecată, geocentrism și virtual în lexicul astronomic, conferință plenară la a XXII-a ediție a Simpozionului internațional al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”. Limbă, cultură și identitate românească, organizat de Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași, Asociația Culturală „A. Philippide” și Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, în perioada 20–22 septembrie 2023 https://philippide.ro/pages/simpozioane/2023/PROGRAM%20Simpozion%202023%20IASI.pdf.

C. Cărți și capitole de cărți

1. Cristina Florescu (coordonator), Cristina Florescu, Laura Manea, Elena Isabelle Tamba, Alina-Mihaela Bursuc, Daniela Butnaru, Cristina-Mariana Cărăbuș, Maria-Marilena Ciobanu, Cătălin Galeș, Florin-Teodor Olariu, Claudius Teodorescu și Gabriela-Ana Azanfirei (autori), Terminologia astronomică românească ştiinţifică şi populară: fenomene, obiecte cosmice şi constelaţii (TAFOC), Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2023, 842 p., ISBN 978‐606‐37‐1924‐0.

2. Cristina Florescu, Termenii astronomici între științific, uzual și dialectal, în Rodica Zafiu: lingvista, profesoara, colega, prietena, vol. 1–2, Adina Dragomirescu, Carmen Mîrzea Vasile, Cristian Moroianu, Isabela Nedelcu, Andra Vasilescu (ed.), Editura Universității București, 2023, ISBN: 978-606-16-1356-4, vol. 1, p. 391–402.

D. Studii și articole

1. Alina-Mihaela Bursuc, La terminologie astronomique roumaine des objets cosmiques : les noms de l’étoile Alcor, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie (SCOL)", ISSN: 2065-7161, ISSN online: 2247-7330, Anul XVI, Nr. 1–2, p. 220–232 (sub tipar).

2. Elena Tamba, La terminologie astronomique en roumain et en français – analyse des noms des constellations, în vol. Perspectives de recherche en linguistique et philologie romanes (Textes choisis par la Société de linguistique romane, édités par Dolores Corbella, Josefa Dorta et Rafael Padrón), Strasbourg, Éditions de linguistique et philologie/Société de linguistique romane, 2023, p. 625–634, ISBN: 978-2-37276-063-8; DOI 10.46277/SLR.18.2023.625-634 https://iris.unito.it/retrieve/47990055-a5b2-4ac2-b604-8b52bc4b1543/MB-EMG-AR2022_CILPR.pdf.

3. Gabriela Haja, Elena Tamba, Claudius Teodorescu, L’étape actuelle dans la numérisation de la recherche linguistique / lexicographique de l’Académie Roumaine, în vol. Perspectives de recherche en linguistique et philologie romanes (Textes choisis par la Société de linguistique romane, édités par Dolores Corbella, Josefa Dorta și Rafael Padrón), Strasbourg, Éditions de linguistique et philologie/Société de linguistique romane, 2023, p. 1327–1338, ISBN: 978-2-37276-063-8; DOI 10.46277/SLR.18.2023.1327-1338 https://iris.unito.it/retrieve/47990055-a5b2-4ac2-b604-8b52bc4b1543/MB-EMG-AR2022_CILPR.pdf.

4. Elena Isabelle Tamba, Onomastica în limbajul astronomic românesc. Despre numele de constelații, în „Philologica Jassyensia", Anul XIX, Nr. 2 (38), 2023, ISSN online 2247-8353 (sub tipar).

E. Publicații digitale

Sit web proiect: https://tafoc.solirom.ro.

Corpus citate: https://solirom-tafoc.gitlab.io/citation-data.