OBIECTIVE / REZULTATE

A. Obiectivul principal

Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui volum de 841 pagini (peste 1 500 pagini tip) (TAFOC).

Volumul este structurat în două mari părți.

I. O sumă de studii lingvistice complexe conținând analize diastratice privind: taxonomia obiectului de studiu; analiza lexicală, gramaticală, etimologică, evoluția istorică Tp și Ts etc.

II. Dicționarul de termeni astronomici: fenomene, obiecte cosmice și constelații (DAFOC).

Studiile sunt alcătuite conform: 1) bazei de date cuprinsă în materialul lexicografic din Dicționarul termenilor astronomici privind fenomenele, obiectele cosmice și constelațiile (DAFOC) (cuprinde 491 p. și 1314 articole redactate exhaustiv și sistematic pentru porțiunea A–K, înglobând și o ANEXĂ cu opt articole suplimentare, semnificative pentru categoriile terminologice studiate.); 2) unei fișări colectivă pentru toți termenii TAFOC, aspect care se regăsește în corpusul de citate [https://solirom-tafoc.gitlab.io/citation-data/]{.underline} care cuprinde 18 838 de citate. Termenii analizați în aceste studii sunt sistematizați într-un INDICE de aproape 1600 de cuvinte și variante.

Mențiune Dicționarele de termeni astronomici sunt numeroase. Însă aceste dicționare conțin limite lexicologie, lexicografice și filologice inerente: unele elemente neexplicate (presupuse ca știute), suprapuneri, contradicții diacronice, lipsește sau există aleatoriu înregistrarea categoriilor gramaticale, corelațiile între articole practic nu există ori sunt făcute sumar, provocând confuzii chiar printre specialiștii TAs etc.

Realizarea volumului reprezintă un demers fără precedent în lingvistica românească și europeană. Faptul este posibil datorită unei colaborări strânse cu specialistul (specialiștii) în astronomie.

B. Obiective derivate

I. Realizarea unui număr de 16 articole și studii publicate de toți lingviștii proiectului în reviste și volume naționale și internaționale.

II. Organizarea a cinci Ateliere de lucru.

III. Susținerea a 38 de comunicări, dintre care 26 au avut loc la Atelierele TAFOC (toate desfășurate în cadrul unor simpozioane internaționale) și 12 la diverse conferințe și congrese naționale sau internaționale.