DISSEMINATION

2021

A. Workshops

Workshop no. 1: Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), May 28, 2021, held at the International Colloquium „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării", Xth edition, online, organized by the Department of Lexicology and Lexicography, of the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, The Natural Language Team, the Institute of Theoretical Informatics, the TAFOC and eRomLex projects teams, Iași, May 27–28, 2021. The following communications were presented according to the programme http://philippide.ro/pages/simpozioane/2021/Program%20Colocviu%20Lexicografie%202021_27-28_mai.pdf:

1. Cristina Florescu, Terminologia astronomică: disocieri lexicologice;

2. Elena Isabelle Tamba, Unele considerații legate de denumirile de constelații în Dicționarul limbii române;

3. Alina-Mihaela Bursuc, Observații asupra relației ASTRU – STEA pe baza Dicționarului limbii române;

4. Gabriela Ana Azanfirei, Harta bolții cerești în astronomia românească;

5. Cristina Cărăbuș, Observații privitoare la denumirile pentru măsurarea timpului în Dicționarul limbii române;

6. Daniela Butnaru, Prezența Soarelui în onomastica românească.

Workshop no. 2: Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), held at the International Symposium „Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române", XXth edition, online, Romanian Academy – Iasi Branch, organized by the „Alexandru Philippide" Institute of Romanian Philology and the „A. Philippide" Cultural Association, Iași, September 22–24, 2021. The following communications were presented according to the programme https://philippide.ro/pages/simpozioane/2021/Program_2021_final.pdf:

1. Elena-Isabelle Tamba, Cristina Cărăbuş, Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații. Prezentarea proiectului (2);

2. Cătălin Galeș, Orbitele corpurilor cerești;

3. Cristina Florescu, Denumirile lunilor anului: stratificări etimologice;

4. Daniela Butnaru, Aspecte ale identificării și disocierii conceptelor legate de timp în limba română. Momente ale zilei și nopții;

5. Alina-Mihaela Bursuc, Denumiri ale noțiunilor „lumină" și „întuneric". Observații asupra relației de antonimie;

6. Elena-Isabelle Tamba, Constelațiile în Dicționarul tezaur al limbii române. Observații.

B. Other papers presented

1. Cristina Florescu, Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații, during the Scientific Research Conference of the Romanian Academy / Conferința Cercetării Științifice din Academia Română (CCSAR – 2021), November 23, 2021 https://acad.ro/com2021/doc/docCCSAR/CCSAR-Program-Ziua2-Panel3-vf.pdf.

2. Alina Bursuc, Denumirile punctelor cardinale. Observații asupra zonei de intersecție cu denumirile vânturilor (proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), at the International Conference „Zilele Sextil Pușcariu", Vth edition, online, Romanian Academy – Cluj-Napoca Branch, „Sextil Pușcariu" Institute of Linguistics and Literary History, Romanian Society of Dialectology, Cluj-Napoca, September 9–10, 2021.

C. Studies and articles

1. Alina-Mihaela Bursuc, Denumirile punctelor cardinale. Observații asupra zonei de intersecție cu denumirile vânturilor, in „Caietele Sextil Pușcariu", Vth vol. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu". Vth edition, Cluj-Napoca, 9–10 septembrie 2021, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch, „Sextil Pușcariu" Institute of Linguistics and Literary History, Cluj-Napoca, Editura Scriptor, Editura Argonat, 2021, ISSN 2393-526X, DOI: 10.33993/csp.2021.5.59.68, pp. 62–71 http://inst-puscariu.ro/SextilPuscariu/SPV/pagini/0005%20-%20Bursuc.pdf.

D. Digital publications

Project website: https://tafoc.solirom.ro.

Corpus of citations: https://solirom-tafoc.gitlab.io/citation-data.

2022

A. Workshops

Workshop no. 3: Lingvistică și astronomie. Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), May 27 2022, held within the International Colloquium „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării", XIth edition, online, organized by the Department of Lexicology - Lexicography, “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, the Natural Language Processing Team, the Institute of Theoretical Computer Sciences, the Romanian Academy - Iasi Branch, May 26–27, 2022. The following papers were presented according to the programme https://philippide.ro/pages/simpozioane/2022/RO_Program%20Colocviu%202022.pdf:

1. Cristina Florescu, Lexemul LUNĂ. Disocieri terminologice;

2. Alina-Mihaela Bursuc, Denumiri mai puțin cunoscute ale unor corpuri cerești;

3. Laura Manea, Câteva aspecte legate de redactarea articolului ECLÍPSĂ;

4. Maria Tomulesei, Lexemul VECHI în sintagme astronomice întâlnite în Dicționarul limbii române (DLR);

5. Florin-Teodor Olariu, Terminologia astronomică românească – aspecte dialectale;

6. Claudius-Marian Teodorescu, Elena Isabelle Tamba, Interfața de redactare în format digital a DAFOC.

Workshop no. 4: Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277) September 21, 2022, held within the International Symposium „Interferențe culturale, lingvistice și geopolitice în spațiul românesc", XXIst edition, online, organized by the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, the Romanian Academy – Iasi Branch, the Cultural Association „A. Philippide", Iași, September 21–23, 2022. The following papers were presented according to the programme https://philippide.ro/pages/simpozioane/2022/PROGRAM%202022%20IASI.pdf:

1. Cristina Florescu, Proiectul TAFOC. Anul 2. Context romanic;

2. Daniela Butnaru, Lexeme care desemnează primele ore ale dimineții: relații de sinonimie;

3. Elena Isabelle Tamba, Elemente de analiză contrastivă a denumirilor de constelații în română și franceză;

4. Claudius Teodorescu, Baza de texte a Dicționarului limbii române, un instrument util pentru redactarea dicționarului DAFOC.

B. Other papers

Papers presented at conferences organized abroad

1. Cristina Florescu, Les noms des mois en roumain. Étymologie. Corrélations romanes, presented at the XXXth Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organised by the Société de Linguistique Romane and Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain, July 4–9, 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

2. Elena Tamba, La terminologie astronomique en roumain et en français – analyse des noms des constellations, presented at the XXXth Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organised by the Société de Linguistique Romane and Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain, July 4–9, 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

3. Daniela Butnaru, Termenii româneşti care desemnează momentele din prima parte a zilei, presented at the XXXth Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organised by the Société de Linguistique Romane and Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain, July 4–9, 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

4. Gabriela Haja, Elena Tamba, Claudius Teodorescu, L’étape actuelle dans la numérisation de la recherche linguistique / lexicographique de l’Académie Roumaine, presented at the XXXth Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas / XXXe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (CILPR), organised by the Société de Linguistique Romane and Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain, July 4–9, 2022 https://eventos.ull.es/congreso-internacional-de-linguistica-y-filologia-romanicas/programa.

Papers presented at other conferences held in Romania

1. Cristina Florescu, Terminologia astronomică: aspecte diacronice, presented at the Workshop Terminologie – între diacronie şi sincronie. Aspecte teoretice, metodologice şi aplicative, held within the The 22nd International Conference of the Department of Linguistics: Synchronic, Diachronic and Typological Linguistics (Bucureşti, November, 18–19, 2022), organized by the Department of Linguistics, Faculty of Letters, University of Bucharest https://unibuc.ro/al-xxii-lea-colocviu-international-lingvistica-sincronica-diacronica-si-tipologica-organizat-la-facultatea-de-litere-a-ub/.

2. Elena Isabelle Tamba, Denumirile oficiale ale constelațiilor în română și franceză, at the Workshop Terminologie – între diacronie și sincronie. Aspecte teoretice, metodologice și aplicative, held within the The 22nd International Conference of the Department of Linguistics: Synchronic, Diachronic and Typological Linguistics (Bucureşti, November, 18–19, 2022), organized by the Department of Linguistics, Faculty of Letters, University of Bucharest https://unibuc.ro/al-xxii-lea-colocviu-international-lingvistica-sincronica-diacronica-si-tipologica-organizat-la-facultatea-de-litere-a-ub/.

C. Studies and articles

1. Alina-Mihaela Bursuc, Observaţii asupra relaţiei astru – stea pe baza Dicţionarului limbii române, in Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordinators), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, the Romanian Academy – Iași Branch, the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1471-9, 2022, pp. 183–195 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

2. Alina-Mihaela Bursuc, Denumiri mai puţin cunoscute ale unor corpuri cereşti, in Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordinators), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, pp. 131–140 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf.

3. Cristina-Mariana Cărăbuş, Observaţii privitoare la denumirile pentru măsurarea timpului în Dicţionarul limbii române, in Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordinators), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, the Romanian Academy – Iași Branch, the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1471-9, 2022, pp. 197–209 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

4. Cristina Florescu, Derularea proiectului: Terminologia astronomică românească. Ştiinţific vs Popular. Etapa I, in Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordinators), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, the Romanian Academy – Iași Branch, the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1471-9, 2022, pp. 163–171 http://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

5. Laura Manea, Câteva aspecte legate de redactarea articolului ECLIPSĂ, in Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordinators), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, pp. 141–160 http://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf.

6. Elena Isabelle Tamba, Considerații legate de denumirile de constelații în Dicționarul limbii române, in Marius-Radu Clim, Elena Isabelle Tamba (coordinators), Alina‐Mihaela Bursuc, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internaţional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2020–2021, the Romanian Academy – Iași Branch, the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2022, ISBN 978-606-37-1471-9, pp. 173–182 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3188.pdf.

7. Elena Isabelle Tamba, Constelațiile în Dicționarul tezaur al limbii române. Observații, in Ofelia Ichim (coordinator), Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Ofelia Ichim, Maricica Munteanu, Veronica Olariu, Ana-Maria Prisacaru, Ioana Repciuc (editors), Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2022, pp. 203–216 https://ifri-international-symposium.gitlab.io/data/2021/volume/Tamba.pdf.

8. Claudius-Marian Teodorescu, Elena Isabelle Tamba, Interfața de redactare în format digital a DAFOC, in Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordinators), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, 2022, pp. 161–173 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf, https://solirom.ro/publications/COLEXI_2022.pdf.

9. Maria-Marilena Tomulesei, Lexemul VECHI în sintagme astronomice întâlnite în Dicţionarul limbii române (DLR), in Alina-Mihaela Bursuc, Laura Manea (coordinators), Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba, Claudius Teodorescu (editors), Actele Colocviului internațional „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". 2022, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-1702-4, 2022, pp. 175–181 https://editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/3431.pdf.

D. Abstracts published in Book of abstracts of conferences

1. Daniela Butnaru, Termenii româneşti care desemnează momentele din prima parte a zilei, in XXX Congreso Internacional de Linguistica y Filología Románicas 4 al 9 de julio 2022. Romanistica y Atlandicidad. Universidad de La Laguna. Libro de resúmenes, pp. 220–221 https://ticmeet.com/assets/archivos/6ebaa9d0-5b21-477f-a5ee-31e8291a2c9d/Libro_completo_28-06-22.pdf.

2. Cristina Florescu, Les noms des mois en roumain. Étymologie. Corrélations romanes, in XXX Congreso Internacional de Linguistica y Filología Románicas 4 al 9 de julio 2022. Romanistica y Atlandicidad. Universidad de La Laguna. Libro de resúmenes, pp. 180–181 https://ticmeet.com/assets/archivos/6ebaa9d0-5b21-477f-a5ee-31e8291a2c9d/Libro_completo_28-06-22.pdf.

3. Elena Tamba, La terminologie astronomique en roumain et en français – analyse des noms des constellations, in XXX Congreso Internacional de Linguistica y Filología Románicas 4 al 9 de julio 2022. Romanistica y Atlandicidad. Universidad de La Laguna. Libro de resúmenes, pp. 211–212 https://ticmeet.com/assets/archivos/6ebaa9d0-5b21-477f-a5ee-31e8291a2c9d/Libro_completo_28-06-22.pdf.

E. Digital publications

Project website: https://tafoc.solirom.ro.

Corpus of citations: https://solirom-tafoc.gitlab.io/citation-data.

2023

A. Workshops

Workshop no. 5: Lingvistică și astronomie. Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277), May 26, 2023, held at International Colloquium „Lexicografia academică românească. Provocările informatizării". XIIth edition, organised by the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology of Romanian Academy and “Alexandru Philippide” Cultural Association, May 25–26, 2023. The following communications were presented according to the programme https://philippide.ro/pages/simpozioane/2023/PROGRAM_COLOCVIUL%20DE%20LEXICOGRAFIE_2023.pdf:

1. Cristina Florescu, Termenii astronomici între științific, uzual și dialectal;

2. Franck Floricic, Remarques à propos de la carte 360 si leva il sole de l’AIS (Atlante Italo-Svizzero);

3. José Enrique Gargallo Gil, Estrelas a brilhar, marinheiro ao mar. Dictons avec des étoiles dans l’espace roman;

4. Alina-Mihaela Bursuc, Despre componenta onomastică a terminologiei astronomice românești a obiectelor cosmice;

5. Elena Isabelle Tamba, Observații privind denumirile de constelații în DAFOC (literele A–C);

6. Laura Manea, Fenomenele astronomice. Gravitația – studiu de caz.

B. Other papers presented

1. Alina-Mihaela Bursuc, O particularitate a terminologiei astronomice a obiectelor cosmice, at the International Symposium „Limbă, cultură și identitate românească". 22nd edition, organised by the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology of Romanian Academy – Iași Branch, the “Alexandru Philippide” Cultural Association and the “Regina Maria” Municipal Museum of Iași, September 20–22, 2023 https://philippide.ro/pages/simpozioane/2023/PROGRAM%20Simpozion%202023%20IASI.pdf.

2. Alina-Mihaela Bursuc, Terminologia românească a categoriilor de obiecte cosmice, (accepted paper) at the 23rd International Colloquium of the Linguistic Department: Abordări ale limbii: structuri, uzuri, interfețe, organised by the Faculty of Letters, the University of Bucharest, December 8–9, 2023.

3. Elena Isabelle Tamba, Onomastica în limbajul astronomic românesc. Numele de constelații, at the International Conference „Zilele Sextil Pușcariu", 6th edition, Cluj-Napoca, September 14-15, 2023 http://inst-puscariu.ro/Zilele%20Puscariu-sep2023-Program.pdf.

4. Elena Isabelle Tamba, Cantemir și dezvoltarea limbajului astronomic românesc, at the „Dimitrie Cantemir, cel dintâi mare lingvist, istoric şi prozator român" Symposium, organised by the „Iorgu Iordan – Al. Rosetti" Linguistics Institute, within the „Literele bucureştene – 160 de ani de existenţă" Colloquium, Bucharest, November 3-4, 2023. https://lingv.ro/wp-content/uploads/2023/10/program-Simpozion-Cantemir-final.pdf.

5. Daniela Butnaru, Identificarea lingvistică a momentelor zilei din perspectiva unor activități specific rurale, at Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală 2023, 4th edition, organised by the Institute of Economic and Social Research of the Romanian Academy, Iași Branch, November 16, 2023 https://simpozion.rdrp.org/editia-2023/.

6. Cristina Florescu, Prejudecată, geocentrism și virtual în lexicul astronomic, plemary talk at the International Symposium „Limbă, cultură și identitate românească". 22nd edition, organised by the “Alexandru Philippide” Institute of Romanian Philology of Romanian Academy – Iași Branch, the “Alexandru Philippide” Cultural Association and the “Regina Maria” Municipal Museum of Iași, September 20–22, 2023 https://philippide.ro/pages/simpozioane/2023/PROGRAM%20Simpozion%202023%20IASI.pdf.

C. Books and book chapters

1. Cristina Florescu (coordinator), Cristina Florescu, Laura Manea, Elena Isabelle Tamba, Alina-Mihaela Bursuc, Daniela Butnaru, Cristina-Mariana Cărăbuș, Maria-Marilena Ciobanu, Cătălin Galeș, Florin-Teodor Olariu, Claudius Teodorescu și Gabriela-Ana Azanfirei (autors), Terminologia astronomică românească ştiinţifică şi populară: fenomene, obiecte cosmice şi constelaţii (TAFOC), Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2023, 842 pp., ISBN 978‐606‐37‐1924‐0.

2. Cristina Florescu, Termenii astronomici între științific, uzual și dialectal, in Rodica Zafiu: lingvista, profesoara, colega, prietena, vol. 1–2, Adina Dragomirescu, Carmen Mîrzea Vasile, Cristian Moroianu, Isabela Nedelcu, Andra Vasilescu (eds.), Editura Universității București, 2023, ISBN: 978-606-16-1356-4, vol. 1, pp. 391–402.

D. Studies and articles

1. Alina-Mihaela Bursuc, La terminologie astronomique roumaine des objets cosmiques : les noms de l’étoile Alcor, in „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie (SCOL)", ISSN: 2065-7161, ISSN online: 2247-7330, XVI, no. 1–2, pp. 220–232 (in press).

2. Elena Tamba, La terminologie astronomique en roumain et en français – analyse des noms des constellations, in Perspectives de recherche en linguistique et philologie romanes (Textes choisis par la Société de linguistique romane, édités par Dolores Corbella, Josefa Dorta et Rafael Padrón), Strasbourg, Éditions de linguistique et philologie/Société de linguistique romane, 2023, pp. 625–634, ISBN: 978-2-37276-063-8; DOI 10.46277/SLR.18.2023.625-634 https://iris.unito.it/retrieve/47990055-a5b2-4ac2-b604-8b52bc4b1543/MB-EMG-AR2022_CILPR.pdf.

3. Gabriela Haja, Elena Tamba, Claudius Teodorescu, L’étape actuelle dans la numérisation de la recherche linguistique / lexicographique de l’Académie Roumaine, in Perspectives de recherche en linguistique et philologie romanes (Textes choisis par la Société de linguistique romane, édités par Dolores Corbella, Josefa Dorta și Rafael Padrón), Strasbourg, Éditions de linguistique et philologie/Société de linguistique romane, 2023, pp. 1327–1338, ISBN: 978-2-37276-063-8; DOI 10.46277/SLR.18.2023.1327-1338 https://iris.unito.it/retrieve/47990055-a5b2-4ac2-b604-8b52bc4b1543/MB-EMG-AR2022_CILPR.pdf.

4. Elena Isabelle Tamba, Onomastica în limbajul astronomic românesc. Despre numele de constelații, in „Philologica Jassyensia", XIX, no. 2 (38), 2023, ISSN online 2247-8353 (in press).

E. Digital publications

Project website: https://tafoc.solirom.ro.

Corpus of citations: https://solirom-tafoc.gitlab.io/citation-data.