Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (TAFOC)

Proiect finanțat de CNCS - UEFISCDI, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1277, în cadrul PNCDI III, derulat în perioada ianuarie 2021 - decembrie 2023, la Departamentul de lexicologie și lexicografie, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română - Filiala Iași (director de proiect: CS I dr. Cristina Michaela FLORESCU).

Terminologia astronomică românească: științific vs popular. Fenomene, obiecte cosmice și constelații (TAFOC)